WATERGEUZEN

Lezing online vrije academie 26-10-2020

 

Er zijn veel algemene verhalen bekend over de Watergeuzen.

Piraten en Den Briel dat was al op de lagere school.

Veel meer wist ik er ook niet van maar wel op veel latere leeftijd dat ze een grote rol hebben gespeeld in de OPSTAND/80 JARIGE OORLOG.

Geuzen zijn vertaald uit het Frans GUEUX bedelaars.

Oorspronkelijk edelen en kooplieden van goede doen  maar later verarmd.

En vele kwamen ook uit Spanje daar ze daar ook helemaal niet veilig waren in dat Katholieke bolwerk.

Later hadden ze een geduchte vloot en werden het watergeuzen/piraten met toestemming van WvO.

Margretha van Parma had vele plakkaten / bevelen uitgegeven om de Protestanten te bestrijden met welk middel dan ook.

Het begint er mee dat in 1566 ongeveer 200 Nederlandse edelen naar Brussel togen om bij Margaretha van Parma landvoogdes en zus van Phillips II te pleiten voor minder barbaarse straffen voor de Protestanten.

Ze gingen er om bedelen vandaar mogelijk de naam bedelaars maar ook verarmd.

Koning Philips II en aanhang waren OER Katholiek en dulden niets anders.

Margaretha van Parma was ingefluisterd er niet naar te luisteren daar deze groep de moeite niet waard was.

Dus onverrichte zaken terug en was het tijd voor een plan.

De geuzen bestonden inmiddels uit lager wal geraakte edellieden en kooplui en toen ze dus bot vingen bij Margaretha zeiden ze we gaan een bedelnap dragen en gedragen ons als zodanig met Brederode de GROTE GEUS  als grote leider.

Maar hadden nog niet veel moed of materiaal om er tegen aan te gaan.

Tot Alva kwam.

Hertog Alva landvoogd der Nederlanden die is door Philips II naar Nederland is gestuurd omdat hij woedend was na de aangerichte schade na de door de Protestante aangerichte beeldenstorm.

Links WvO--Margaretha van Parma en onder de Hertog Alva.