Dit is een verslag van de lessen op de volksuniversiteit

's-Hertogenbosch.

 

KEIZER KAREL V

HET BEGIN VAN KAREL V

Dat valt niet mee want een adellijke familie als die van Karel is een ingewikkelde bedrijf.

Maar je kan het ook niet negeren want alles en iedereen is wel ergens familie van elkaar.

En familie vooral kinderen zijn erg belangrijk want de bezittingen moeten worden uitgebreid, door oorlog of ook door het uithuwelijken van je kinderen ook om een bestand te beslechten.

Het maakte niet uit ook als ze 3 jaar oud waren was het al goed.

Om te laten zien hoe ingewikkeld zal ik hier de belangrijkste uit Karels stamboom weergeven. 

 

 

DE STAMBOOM EN WAAR AL DIE MENSEN VANDAAN KOMEN.

 

DE GEBIEDEN.

Spanje:  Castilie en Aragon.

Habsburgse rijk: Oosterrijk-Hongarije en Bohemen.

Bourgondië.

Portugal.

Dit alles door trouwen.

ISABELLA VAN CASTILIE X FERDINAND VAN ARAGON.

Ze kregen 5 kinderen waaronder Johanna bijgenaamd de waanzinnige.

 

FREDERIK III VAN HABSBURG X ELONORA VAN PORTUGAL.

Zij kregen 1 kind Maximiliaan I.

PHILIPS DE GOEDE VAN BOURGONDIE X ISABELLA VAN PORTUGAL.

1 kind Karel de Stoute.

KAREL DE STOUTE X 1- CATHARINA VAN VALOIS

                                       2- ISABELLA VAN BOURBON.

1 Kind Maria van Bourgondië.

MAXIMILIAAN I X MARIA VAN BOURGONDIE.

2 Kinderen , Filips de Schone en Margareta van Oostenrijk.

FILIPS DE SCHONE X JOHANNA DE WAANZINNIGE.

6 kinderen : Elenora, KAREL V, Isabella, Ferdinand, Maria en Christina.

KAREL V X ISABELLA VAN PORTUGAL

5 Kinderen, Margaretha van Parma, Filips II, Maria, en Christina.

FILIPS 2 X MARIA VAN PORTUGAL.

                   MARIA TUDOR

                  ELISABETH VALOIS

                  ANNA VAN OOSTENRIJK.

4 VROUWEN EN ????? KINDEREN.

Tot zo ver en niet geheel terug in de geschiedenis het belangrijkste deel van de stamboom van KAREL V.

De hele geschiedenis speelt zich af in een gigantisch gebied en eind 1300 tot eind 1500.Aan het eind hiervan komen de Nassaus en de Oranjes.

 TITULATUUR

Karel v mocht er trots op zijn want hij had in totaal zo'n 72 titels.

O.A 27 van een koningkrijk.

20 hertogdommen.

9 heeerlijkheden.

En dan nog wat buiten gewone zoals koning van Jeruzalem.

 

 

 

 

LES II

In de vele delen van zijn rijk had Karel waarnemende onderdanen die de vorst er aan herinnerden dat hij verschillende zaken goed nakwam want anders!!!!!!! Privileges Anders het recht om de vorst af te zetten.

In de Nederlandse standen en staten.

In het Duits keizerrijk wel 300 zelfstandige staten.

De idealen van Karel waren eigenlijk die van een middeleeuwse ridder maar dan VAN CHRISTUS, BESCHERMER VAN HET ROOMS- KATHOLIEKE GELOOF.

Hij wilde de uitwassen in de R.K. kerk bestrijden.

Ook optrekken tegen de Turken en uiteraard de Protestanten.

HET GELOOF 

Er was een toenemend verzet tegen de wereldlijkheid, alsmaar meer geld, meer materiaal en kunst.

Ook dat laatste viel niet in goede aarde.

Want het kwam allemaal in plaats van het geloof ook het bijgeloof.

Karel V ging naar Duitsland om zich keizer te laten kronen, later ook door de Paus en werd zo de grote Keizer van het Heilige Roomse Rijk.

En kon zo de verloedering van het geloof tegen gaan.

DE PAUSEN.

Alexander de 6e was een Spanjaard een Borgia.

Kocht de hele santemekraam om en plaatste zijn kinderen op goede plaatsen.

Hij had geld voor de strijd tegen de Turken voor andere oorlogen en bouwwerken.

Hij kreeg zijn geld door verkoop van ambten en had de bijnaam ANTICHRIST.

Pius III maar even was snel dood.

Julius genaamd Papa de vreselijk en zat er 10 jaar op de kerkelijke troon.

Hij heeft de aflaat handel groots uitgebreid.

Leo X was een medici.

Hij was erg kunstzinnig en wilde van de Sint Pieter iets groots en kunstzinnigs maken daardoor weer veel meer aflaat handel.

Hij was net als Julius geen echte Paus maar Leo X heeft wel de grote aflaat tegenstander Luther in de ban gedaan. 

(voor Luther zie www.beaenSammy.nl  en dan Luther}

Adrianus van Utrecht de enige Nederlandse Paus.

Was 1 1/2 jaar in Spanje aan het hof en Karel heeft er voor gezorgd dat hij kardinaal werd.

De regeer periode van Karel V begon in 1519 2 jaar nadat Luther zijn stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg heeft gehangen.

Dat was niet zo'n beste tijd want de reformatie was toe in volle gang.

Leuven was tegen de stellingen en er waren veel traktaten tegen Luther.

Maar vele Duitse vorsten waren voor Luther

De basis van Luther was: SOLO FIDE

                                        SOLO GRATIA

                                        SOLO SCCCRIPTURA.

De rest van de reformatie en Luther zie www.beaensammy.nl

CALVIJN

Karel V heeft niet veel met het calvinisme te maken gehad

calvinisme dat staat voor:   sober leven maar wel geld verdienen.

                                               Niet flierefluiten waar o.a dansen mee bedoelt wordt.

De Calvijnen denken dat bij conceptie wordt bepaald UITVERKOORNE OF PLEPS.

God staat boven de vorst.

WEDERDOPERS.

Zijn geïnspireerd door Calvijn.

In de bisschops stad Munster werd de bisschop er uit gewerkt en namen de wederdopers de macht.

Geen kinder maar volwassenen doop.

DOOPSGEZINDEN.

Geen dienstplicht maar vervangende dienst.

Ze werden geleid door Menno Simons

De doopsgezinden, ook wel mennonieten, mennisten, menisten, dopers of dopersen genoemd, vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste van de zwingliaanse reformatie, begin 16e eeuw, en die internationaal meestal als de stroming der mennonieten aangeduid wordt. Er waren in Nederland anno 2007 118 doopsgezinde “gemeenten” (logistiek verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit), met 8362 (per 31 december 2007) leden (270 minder dan per eind 2006). Per eind 2008 was het aantal leden met bijna 400 afgenomen naar 7996.[1] Eind 2009 telden zij nog 7649 leden.[2] Ze zijn vooral te vinden in Friesland, de IJsselsteden, en (Noord-)Holland.

Bron Wikipedia

ANGILICAANS

Opgericht door de Hendrik de 8e .\Waarom ???

Hendrik stond bekend om zijn vrouwen hij had er nog al wat maar mocht niet scheiden en opnieuw trouwen voor de kerk van de Paus.

Hij heeft toen zijn eigen kerk opgericht met hem zelf aan het hoofd.

Ook Elisabeth 2 is het hoofd van de Anglicaanse kerk.

Voor mij een betere kerk daar er geen celibaat is ik denk dat getrouwde geestelijken meer in de wereld staan.

JODEN

Die geloven het uitverkoren volk te zijn.

Ze zijn niet de enige de Calvinisten geloven dat ook, daarom konden ze misschien wel goed overweg met de rabbijnen.

ISLAM

De strijd van Karel tegen de Ottomanen.

De Moslim qwereld en de Christenen vonden elkaar heidenen. 

HUMANISME

Deze hielden zich wel wat bezig met het geloof maar meer met het vertalen van de klassieken.

De grootste is Erasmus.

 

INQUISITIE

1E WAS DE Spaanse INQUISITIE

 ongeveer 1492.

Granada valt en de Moren en de Joden vluchten of mogen blijven, krijgen dan wel een andere naam JODEN worden MORANEN en de MOSLIMS worden MORISMO'S maar wel 2e rangs Christenen niet van zuiver bloed heet dat.

Ketters en blasfemischte worden vervolgd en de scheidslijn vervaagt ook de 2e rangs Christenen worden vervolgt.

Alles word meer politiek.

2E WAS DE NEDERLANDSE INQUISITIE.

Na de rijksban van Luther en de ketters terug op het ware pad.

Onder Karel V niet te streng.